Gapura News

example banner

DEWI Mutiara dirundung kesedihan yang mendalam. Tiga bulan lebih sudah Marlina tidak pulang. Siang dan malam Dewi Mutiara memikirkan Marlina yang tidak tahu dimana rimbanya.

RUWONDO dengan terpaksa dan angkuh menerima Rakat. Ruwondo berharap cemas mata-mata ini memberikan informasi yang menggembirakan hatinya. Untuk menunjukkan kesombongannya, Ruwondo pun berberjalan ke arah